Om du vill ha kontakt med oss, eller få en inbjudan till den facebook-grupp som samlar anställda i räddningstjänsten som vill verka för en arbetsplatskultur fri från sexism, maila oss på metooraddning@gmail.com. Du kan också maila om du har frågor, vill ha en personlig kontakt eller vill ha stöd i att anmäla.

I formuläret nedan kan du lämna ditt vittnesmål. Du väljer själv om du vill vara anonym även inför oss som administrerar #larmetgår. Om du lämnar dina uppgifter, eller tar kontakt med oss garanterar vi att vi inte sprider några uppgifter vidare.

https://https://goo.gl/forms/PbCf2mYBMSwKCCS72.gl/forms/PbCf2mYBMSwKCCS7

Vi publicerar ett urval av vittnesmål. Genom att skicka in din berättelse godkänner du att vi kan komma att publicera den. Om du lämnar ut uppgifter om den som utsatt dig kommer vi avpersonifiera vittnesmålet innan vi lägger ut det. #Larmetgår är inte ett upprop som likt många andra #metoo-upprop i bemärkelsen att det går att skriva under med sitt namn. Vi har valt den vägen eftersom det är en så oerhörd överväldigade andel män i räddningstjänsten. Vi är redan utpekade nog som det är, bara genom att vara på våra arbetsplatser. Vi ser också att det finns en styrka i att vi är ett kollektiv, snarare än att enskilda individer skiljs ut. https://goo.gl/forms/PbCf2mYBMSwKCCS72